1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
mouvin 31.07.2017

Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy VFN + 1.LF UK

img_5449-sm.jpg

Pro více informací klikněte zde

KONTAKT
Adresa: Studničkova 7, 128 00 Praha 2
Telefon: +420-224 968 589
E-mail: parazit@vfn.cz

PRACOVNÍCI
Vedoucí laboratoře:
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Pracovníci:
Mgr. Vladimír Skála
Mgr. Kateřina Skulinová
MUDr. Dana Čechová
Markéta Leissová

Mgr. Jana Matějů (na mateřské dovolené)
Mgr. Petra Kotíková (na mateřské dovolené)

mouvin 10.06.2015

Prionová laboratoř

Prionová laboratoř je zaměřena především na základní výzkum prionů, diagnostiky prionových chorob a dalších proteinopatií a studium buněčné toxicity nanočástic.

Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. (karel.holada@lf1.cuni.cz, tel: +420 224 968 503).

Webové stránky laboratoře: http://www.prionlab.cz