1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
publikace od 1 do 10 z 660
»   »»

Adámková, Václava
Racionální antibiotická léčba akutní otitidy u dětí z pohledu mikrobiologa
In: Pediatrie pro praxi,roč. 2010,č. 11,2010,s. 301-303,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-0494,_,jine-verejne-zdroje,

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie
Immunological predictors of different responses to combination therapy with interferon alfa and ribavirin in patients with chronic hepatitis C
In: Journal of Gastroenterology,roč. 38,č. 3,2003,s. 254-259,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0944-1174,hepatologie. IF = 1.179 (2003),NI6015,IAA257403

Amaraa, Ravdan - Marečková, Helena - Urbánek, Petr - Fučíková, Terezie - Janatková, Ivana
Autoimunitní projevy u pacientů s chronickou hepatitidou C
In: Klinická imunológia a alergológia,roč. 2001,č. 3,2001,s. 48-48,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1335-0013,imunologie.,NB6574,

Ashabani, A. - Errabtea, H. - Shapan, A. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
Serologic markers of untreated celiac disease in Lybian children: Antigliadin, antitransglutaminase, antiendomysial, and anticalreticulin antibodies
In: Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition,č. 33,2001,s. 276-282,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0277-2116,imunologie. IF = 2.077 (2001),NI5051,GA310/00/1373,Ministry of High Education of the Great Libyan Arab Jamaheria 33-988102

Ashabani, H. - Absuhofa, U. - Aburewill, S. - Abdelazez, M. - Tučková, L. - Tlaskalová-Hogenová, Helena
The prevalence of coeliac disease in lybian children with type 1 diabetes mellitus
In: Diabetes-Metabolism Research and Reviews,č. 19,2003,s. 69-75,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1520-7552,imunologie - diabetologie. IF = 3.205 (2003),GA310/01/0933,GA310/02/1470,AV0Z5020903

Astl, Jaromír - Martínk, Jindřich - Kučera, Tomáš - Veselý, David - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Exprese vybraných cytokinů a vazebných protinů u karinomů oofaryngu a jejich metastáz a v tkání patrové mandle s chronickým zánětem.
In: Sborník abstrakt,Česká otorinolaryngologická společnost,Ústí nad Labem,2004,s. 88-89,abstrakt ve sborníku,NI7484,

Astl, Jaromír - Šterzl, Ivan - Martínek, Jindřich - Betka, Jan - Veselý, David - Taudy, Miloš - Laštůvka, Petr - Matucha, Petr - Ungerová, Věra
Stanovení sérových a tkáňových hladin cytokinů u nemocných s adenomem příštítného tělíska a hyperplázií přístitného tělíska před a po parathyreoidektomii
102 s.,FN Motol,Praha,výzkumná zpráva,NK6023,

Astl, Jaromír - Šterzl, Ivan - Veselý, David - Matucha, P. - Taudy, Miloš - /
Předoperační a pooperační sérové hladiny IGF-I, TGF beta 1 a bFGF u operovaných pro onemocnění příštítných tělísek
In: Sborník abstrakt 64. kongres ČS ORL a chirurgie hlavy a krku,2001,s. 58-58,abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír - Veselý, D. - Kučera, T. - Martínek, Jindřich - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Sérové hladinyIL-2, IL-4, IL-10 a TGFBeta1 a jejich srovnání s markery angiogeneze a apoptózy u karcinomů a chronického zánětu patrové mandle
In: Otorinolaryngologie a foniatrie,roč. 55,č. 2,2006,s. 88-91,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7867,imunologie - onkologie,NR9077,

Astl, Jaromír - Veselý, David - Kučera, Tomáš - Martínek, Jindřich - Pácová, Hana - Šterzl, Ivan - Betka, Jan
Srovnání exprese IL2. IL4, IL10 a TGF a vazebných proteinů u karcinomů oropharyngua jejich metastáz s chronikým zánětem patrové mandle
In: Sborník abstrakt,Brno,2005,s. 1-1,abstrakt ve sborníku,

publikace od 1 do 10 z 660
»   »»