1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of Immunology and Microbiology
zhanusova 31.03.2021

PCR coronavirus testing for students and employees of Charles University at 1. LF UK

Illustrative-image
The testing is suspended from April 1, 2021

Institute of Immunology and Microbiology, 1st Faculty of Medicine has suspended the testing of students and employees of Charles University for the presence of coronavirus SARS-CoV-2 using RT-qPCR technique from April 1, 2021. The University collection site at Albertov (Studničkova 1, Praha 2) continues with testing using antigen tests. Persons interested in testing using RT-qPCR can utilize sample collection site of General Faculty Hospital in Prague located Na Bojisti 1, Prague 2 (https://www.vfn.cz/en/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/#m).


Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty UK pozastavuje od 1. 4. 2021 testování studentů a zaměstnaců UK na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. V odběrovém místě Univerzity Karlovy na Albertově (Studničkova 1, Praha 2) nadále probíhá testování pomocí antigenních testů. Zájemci o testování pomocí RT-qPCR mohou využít odběrové centrum Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Na Bojišti 1, Praha 2 (https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/).
number of views: 25828 last modification: zhanusova, 31.03.2021
Page ranking: (by 9 users) If you think the article is not up-to-date, click here.