1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of Immunology and Microbiology

Search in ContactsSearch in  ,Detail of department

Departmental code: 351
Name in Czech: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Name in English: Institute of Immunology and Microbiology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital In Prague (VFN)
Email:
WWW: http://uim.lf1.cuni.cz/
Phone: 224966264, 224968472
Address: Studničkova 7, Praha
Head (of department): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Secretariat: Ing. Blanka Tahtahová, Eva Jačková

Show only  ,

Assigned contacts

1  2  3  >>

Surname, First name Email Phone Position
Adámková Václava 224967622 Odborný asistent
Bobek Jan 224968592 Odborný asistent
Čechová Dana 224966779
224968510
224968509
Asistent
Černý Viktor 224968509 Odborný asistent
Doubková Zdeňka 224967726
224967725
224967724
Asistent
Fialová Věra 224968509
224968509
Zdravotnický pracovník
Fraiberk Martin 224968509 Vědecký pracovník
Fučíková Terezie 224962219
224968506
Profesor
Galušková Soňa 224968460 Vědecký pracovník
Golshani Maryam 224968450
224968509
Vědecký pracovník
Gorniaková Dominika 224968460 Zdravotnický pracovník
Hintnausová Helena 224967725 Asistent
Holada Karel 224968503 Docent
Hrdý Jiří 224968509
224968473
Docent
Hudáková Alena 224968447 Zdravotnický pracovník
Chanová Marta 224968456 Odborný asistent
Jačková Eva 224968472 Technicko-hospodářský pracovník
Julák Jaroslav 224968466
224968462
224968461
Lektor
Kadlečková Dominika 224968450 Technicko-hospodářský pracovník
Kaplanová Monika 224968468
325873006
224968468
Zdravotnický pracovník

1  2  3  >>