1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of Immunology and Microbiology

Search in ContactsSearch in  ,Detail of department

Departmental code: 351
Name in Czech: Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Name in English: Institute of Immunology and Microbiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://uim.lf1.cuni.cz/
Phone: 224 968 472, 224 966 264
Address: Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Head (of department): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Secretariat: Eva Jačková, Ing. Blanka Tahtahová

Show only  ,

Assigned contacts

1  2  3  >>

Surname, First name Email Phone Position
Adámková Václava 224967622 Odborný asistent
Bačkovská Hanusová Zdeňka 224968452 Odborný asistent
Bedrníková Jitka 224968446 Zdravotnický pracovník
Bernardová Nicol 224968456 Vědecký pracovník
Bobek Jan 224968592 Odborný asistent
Čechová Dana 224966779
224968510
224968509
Odborný asistent
Čermáková Renáta 224967630 Odborný asistent
Černý Viktor 224968509 Odborný asistent
Čihák Matouš 224968591 Zdravotnický pracovník
Doubková Zdeňka 224967726
224967725
224967724
Odborný asistent
Drnková Barbora 224968447 Zdravotnický pracovník
Fialová Věra 224968509
224968509
Zdravotnický pracovník
Fučíková Terezie 224962219
224968506
Profesor
Galušková Soňa 224968460 Vědecký pracovník
Gorniaková Dominika 224968460 Zdravotnický pracovník
Holada Karel 224968503 Docent
Hrdý Jiří 224968509
224968473
Odborný asistent
Chanová Marta 224968456 Odborný asistent
Jačková Eva 224968472 Technicko-hospodářský pracovník
Julák Jaroslav 224968466
224968462
224968461
Lektor

1  2  3  >>