1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
15.09.2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí provádí testování studentů a zaměstnaců UK a jejich blízkých rodinných příslušníků (rodiče, děti) na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR (registrační číslo laboratoře je 75UK1LF). Volná kapacita odběrové ambulance a laboratoře je využitelná i pro ostatní samoplátce.

Pro koho je testování určeno

Testování je určeno pro zdravé samoplátce bez teploty a příznaků respiračního onemocnění. 

Odběry vzorků

Odběry vzorků zájemcům o testování probíhají v pondělí v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Odběrová ambulance je přístupná ze dvora Kliniky, který se nachází vpravo od vstupu do Kliniky.

Rezervace

Před odběrem je nutné se zaregistrovat v rezervačním systému (https://rezervace.lf1.cuni.cz/). Pro vstup do systému budete potřebovat své přístupové údaje pro centrální autentizační službu UK (CAS), které se používají mimo jiné i pro přihlašování do SIS (číslo osoby a heslo). Bude Vám nabídnut nejbližší volný termín. Samoplátci, kteří nejsou v univerzitním systému, si mohou rezervovat termín e-mailem na adrese: corona@lf1.cuni.cz.

Žádanka o vyšetření

Před vyšetřením je třeba v počítači vyplnit a poté vytisknout žádanku o vyšetření. Vyplněnou žádanku vezměte s sebou na odběr. 

Ceník vyšetření (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Studenti a zaměstnanci 1. LF UK 600 Kč
Studenti a zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci (včetně rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců 1. LF) 1000 Kč
Ostatní samoplátci 1700 Kč

Uhrazení poplatku za vyšetření

Poplatek za vyšetření uhraďte předem bankovním převodem na účet vedený u Komerční banky, a.s.: 

číslo účtu: 37434021/0100 

variabilní symbol: 14117 

specifický symbol: vaše univerzitní číslo osoby (na ISIC, ITIC atd.) 

do poznámky je nutné uvést: jména a příjmení vyšetřovaných osob

Poplatek lze také uhradit předem v hotovosti v pokladně na děkanátu 1. LF UK (Kateřinská 32, Praha 2), a to vždy v pondělí a ve středu od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. 

Potvrzení o zaplacení

Na vyšetření prokážete zaplacení poplatku předložením vytištěného bankovního příkazu, anebo potvrzenky z pokladny. Bez předložení dokladu o zaplacení nebude odběr proveden. 

Storno poplatek

Pokud se na vyšetření nedostavíte a požádáte o navrácení zaplacené částky, bude vrácená částka snížena o storno poplatek 100 Kč za každou přihlášenou osobu. Částka Vám bude vrácena na účet, který poskytnete v žádosti o navrácení peněz. 

Výsledky vyšetření 

Analýza odebraných vzorků bude provedena následující den po odběru. Výsledky budou sděleny formou SMS zprávy, ve které zároveň obdržíte kód, který Vám umožní stáhnout si laboratorní potvrzení o provedeném testu z webové stránky (https://covid.imtm.cz/). V případě potřeby si lze na základě označení v žádance vyzvednout podepsané lékařské potvrzení o výsledku provedeného testu v Ústavu imunologie a mikrobiologie na oddělení imunologie (Studničkova 7, vchod z ulice, přízemí vlevo) od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00.

počet zobrazení: 29286 poslední aktualizace: zhanusova, 15.09.2020
Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.