1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
mouvin 15.08.2018

Informace

Ambulance Oddělení klinické imunologie a alergologie zajišťují komplexní alergologickou a imunologickou péči na úrovni specializovaných ambulancí fakultní nemocnice (prevence, diagnostika, dispenzarizace, terapie) včetně konziliárních služeb. Pracoviště se podílí i na postgraduální výuce klinické imunologie a alergologie. V rámci ÚIM je zřízena ambulance pro očkování pacientů s imunopatologickými stavy, pro které poskytuje dále poradenství při cestách do zahraniční, včetně vydání žlutého očkovacího průkazu. Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy provádí speciální vyšetření u pacientů s podezřením na vybrané parazitární infekce.

mouvin 02.02.2018

Klinické semináře

Klinické semináře z imunologie a alergologie se konají každé úterý v čítárně FP (3. patro), Karlovo nám. 32, Praha 2, od 14:45 hodin.