1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute of Immunology and Microbiology
phuba 04.01.2021

Coronavirus testing for students and employees of Charles University at 1. LF UK

Illustrative-image
Institute of Immunology and Microbiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, in collaboration with the General Faculty Hospital is carrying out sample collection and testing students and employees of Charles University for the presence of coronavirus SARS-CoV-2 using RT-qPCR technique. Free capacity can be used also by other private payers. For more information click here.

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí provádí odběry a testování studentů a zaměstnaců UK na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Volná kapacita je využitelná i pro ostatní samoplátce. Pro více informací klikněte zde.
21.02.2017

Study informations

IMPORTANT - Rules for performance of examination additional informations here, or download in - [pdf]

16.03.2020

Welcome to our www pages

Head:

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Secretary:

Eva Jačková
Tel.: 22496 8472
e-mail: eva.jackova@lf1.cuni.cz

Vice-head:

MUDr. Helena Posová, CSc.
tel.: 22496 6270/6264
fax: 22496 8496/6454
e-mail: hmare@lf1.cuni.cz

Vice-heads for magister and bachelor study:

Immunology:

MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
tel.: 22496 8449/6270
e-mail: jitka.petanova@lf1.cuni.cz

Microbiology:

Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
tel.: 22496 8498
e-mail: katerina.petrickova@lf1.cuni.cz

Vice-head for postgradual study:

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
tel.: 22496 8472
e-mail: ilja.striz@medicon.cz

Vice-head for research and development:

assoc. prof. Ing. Karel Holada, Ph.D.
tel.: 22496 8503
e-mail: holada@lf1.cuni.cz

Department of General Immunology:

RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
tel.: 22496 8509/8473
e-mail: jiri.hrdy@lf1.cuni.cz

Department of Medical Microbiology:

MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
tel.: 22496 8507
e-mail: zora.melkova@lf1.cuni.cz

Department of Clinical Immunology and Allergology:

primář: MUDr. Josef Krupička
Karlovo nám.32,121 11 Praha 2
tel.: 22496 6264 (secretary)
fax.: 22496 6454