1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
25.05.2020

Informace k výuce

Individuální studijní záležitosti (žádosti apod.) posluchačů mikrobiologie a imunologie budou vyřizovány po předchozí domluvě na sekretariátu ÚIM 1.LF UK a VFN, Studničkova 7, 2. patro (eva.jackova@lf1.cuni.cz) každé pondělí 11:00 - 11:30hod.

UPOZORNĚNÍ: PODROBNOSTI K DISTANČNÍ VÝUCE JSOU UVEDENY V SISU U JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ!

Informace k výuce imunologie

As. MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Tel.: 224 968 449, 224 966 270 – pondělí, středa
e-mail: jitka.petanova@lf1.cuni.cz

Informace k výuce mikrobiologie

RNDr. Jan Novák
tel. 224 968 505, e-mail: jan.novak2@lf1.cuni.cz

Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
tel. 224 968 498, e-mail: katerina.petrickova@lf1.cuni.cz

Další informace o výuce předmětů v rámci imunologie: SIS, přednášky, nástěnka

DŮLEŽITÉ - Pravidla konání zkoušek více informací zde, ke stažení - [pdf]