1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
phuba 04.01.2021

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

Illustrative-image
Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařské fakulty UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí provádí odběry a testování studentů a zaměstnaců UK na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Volná kapacita je využitelná i pro ostatní samoplátce. Pro více informací klikněte zde.

Institute of Immunology and Microbiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, in collaboration with the General Faculty Hospital is carrying out sample collection and testing students and employees of Charles University for the presence of coronavirus SARS-CoV-2 using RT-qPCR technique. Free capacity can be used also by other private payers. For more information click here.
25.05.2020

Informace k výuce

Individuální studijní záležitosti (žádosti apod.) posluchačů mikrobiologie a imunologie budou vyřizovány po předchozí domluvě na sekretariátu ÚIM 1.LF UK a VFN, Studničkova 7, 2. patro (eva.jackova@lf1.cuni.cz) každé pondělí 11:00 - 11:30hod.

UPOZORNĚNÍ: PODROBNOSTI K DISTANČNÍ VÝUCE JSOU UVEDENY V SISU U JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ!

Informace k výuce imunologie

As. MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Tel.: 224 968 449, 224 966 270 – pondělí, středa
e-mail: jitka.petanova@lf1.cuni.cz

Informace k výuce mikrobiologie

RNDr. Jan Novák
tel. 224 968 505, e-mail: jan.novak2@lf1.cuni.cz

Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
tel. 224 968 498, e-mail: katerina.petrickova@lf1.cuni.cz

Další informace o výuce předmětů v rámci imunologie: SIS, přednášky, nástěnka

DŮLEŽITÉ - Pravidla konání zkoušek více informací zde, ke stažení - [pdf]