1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
23.09.2022

PCR testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

Illustrative-image
Testování je od 1. 4. 2021 pozastaveno.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty UK pozastavuje od 1. 4. 2021 testování studentů a zaměstnaců UK na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Zájemci o testování pomocí RT-qPCR mohou využít odběrové centrum Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Na Bojišti 1, Praha 2 (https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/).

Institute of Immunology and Microbiology, 1st Faculty of Medicine has suspended the testing of students and employees of Charles University for the presence of coronavirus SARS-CoV-2 using RT-qPCR technique from April 1, 2021. Persons interested in testing using RT-qPCR can utilize sample collection site of General Faculty Hospital in Prague located Na Bojisti 1, Prague 2 (https://www.vfn.cz/en/pacienti/testovaci-centrum-na-covid-19/).
25.05.2020

Informace k výuce

Individuální studijní záležitosti (žádosti apod.) posluchačů mikrobiologie a imunologie budou vyřizovány po předchozí domluvě na sekretariátu ÚIM 1.LF UK a VFN, Studničkova 7, 2. patro (eva.jackova@lf1.cuni.cz) každé pondělí 11:00 - 11:30hod.

UPOZORNĚNÍ: PODROBNOSTI K DISTANČNÍ VÝUCE JSOU UVEDENY V SISU U JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ!

Informace k výuce imunologie

As. MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Tel.: 224 968 449, 224 966 270 – pondělí, středa
e-mail: jitka.petanova@lf1.cuni.cz

Informace k výuce mikrobiologie

RNDr. Jan Novák
tel. 224 968 505, e-mail: jan.novak2@lf1.cuni.cz

Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.
tel. 224 968 498, e-mail: katerina.petrickova@lf1.cuni.cz

Další informace o výuce předmětů v rámci imunologie: SIS, přednášky, nástěnka

DŮLEŽITÉ - Pravidla konání zkoušek více informací zde, ke stažení - [pdf]