1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
24.03.2020

Léčebně-preventivní činnost

Léčebně preventivní činnost ústavu je zajišťována formou imunologických a alergologických ambulancí. Ústav zajišťuje konziliární službu pro potřeby fakultní nemocnice a jiných zdravotnických zařízení v celé republice.. Na pracovišti se soustřeďují nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy, autoimunitní uveitidy nebo chronické lymfocytární thyreoiditidy. Tito nemocní jsou léčeni ve čtyřech imunologických ambulancích nejmodernějšími léčebnými metodami.V ambulancích se soustřeďují i nemocní s chronickými únavovými stavy, kteří jsou sledování ke zjištění příčiny ve spolupráci s odbornými odděleními (nefrologické, gastroenterologické, neurologické aj.). Z pověření MZ ČR je ústav vybrán jako Centrum pro léčbu primárních protilátkových imunodeficiencí s indikovanou substituční terapií i.v. imunoglobuliny. V pěti alergologických ambulancích je soustředěna péče o dospělé nemocné s alergickými chorobami a astma bronchiale, jedna ambulance se specializuje na alergické choroby a poruchy imunity u dětí a dorostu. Zvláštní pozornost je věnována nemocným u život ohrožujících stavů na chirurgických odděleních JIP. Úzká spolupráce vyústila na oční klinice, kde je vytvořena specializovaná ambulance. Veškerá komplexní činnost se opírá o laboratorní imunologická a alergologická vyšetření, která tvoří samostatnou jednotku v rámci ÚKBLD vedenou a garantovanou VŠ pracovníky se specializací KIA a úzce propojenou s klinickou činností ústavu.

počet zobrazení: 1410 poslední aktualizace: 24.03.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.