1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
rpato 12.01.2024

Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy VFN + 1.LF UK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Od 1.1.2023 je Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy organizačně převedena pod Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, primariát klinické mikrobiologie a ATB centra. Nové webové stránky jsou v přípravě.

 

Laboratoř provádí vyšetření séra, sklivce a mozkomíšního moku na přítomnost specifických protilátek proti parazitárním antigenům; provádí specifická (včetně histopatologie) vyšetření různých bioptických vzorků(včetně obsahu cyst), krevních nátěrů, stolice a moči.

 

Jako jediná laboratoř v ČR provádí vyšetření na tropické parazitární infekce vyvolané helminty, z autochtonních nákaz jako jediná provádí vyšetření na trichinelózu, cysticerkózu a alveolární hydatidózu. Vyšetřením vzorků více typy antigenů a různými typy reakcí umožňuje diferenciální diagnostiku helmintárních nákaz a vyloučení nespecifických reakcí u alergiků, onkologických pacientů a jiných s různými typy imunodeficitů. V neposlední řadě si NRL sama vyrábí antigeny a je tím schopna provádět běžně nepoužívané reakce, k jejichž provedení nejsou dostupné komerční sety.

Ke stažení:

Laboratorní příručka - [pdf dokument] verze pro tisk - aktualizováno 25.6.2021

Příloha č.1 - Dotazník pro vyšetřování tkáňových helmintóz - [pdf dokument] verze pro tisk - aktualizováno 23.3.2023

EHK - Výsledkový protokol - [pdf dokument] verze pro tisk - aktualizováno 2.10.2013

Laboratorní diagnostika tkáňových helmintóz - [pdf document]
(autor prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.) zdroj: http://www.raabe.cz/produkt/cestovni-medicina

Obecné informace
- Odolnost vajíček Echinococcus spp. vůči podmínkám vnějšího prostředí - [pdf dokument] verze pro tisk - vloženo 24.5.2016

SPECIÁLNÍ DIAGNOSTIKA:

larvální toxokaróza
cystická hydatidóza (echinokokóza)
alveolární echinokokóza
cysticerkóza
trichinelóza
fasciolóza
schistosomóza střevní
schistosomóza močová
filariózy (wuchererióza, brugióza, loaóza, mansonelóza, dirofilarióza)
strongyloidóza

MATERIÁL NA VYŠETŘENÍ

TYP VYŠETŘENÍ

krev (srážlivá), sérum

mozkomíšní mok

bioptický vzorek

larvální toxokaróza

cystická hydatidóza (echinokokóza)

alveolární echinokokóza

cysticerkóza

trichinelóza

fasciolóza

krev (srážlivá), sérum

mozkomíšní mok

bioptický vzorek

stolice

schistosomóza střevní

strongyloidóza

krev (srážlivá), sérum

mozkomíšní mok

bioptický vzorek

moč

schistosomóza močová

krev (srážlivá), sérum

mozkomíšní mok

bioptický vzorek

krevní nátěr, tlustá kapka

filariózy

Volba materiálu zasílaného k vyšetření je odvislá od lokalizace agens.

KREV, SÉRUM

Srážlivá periferní krev v množství 5 ml nebo sérum získané z tohoto množství krve. Pokud není možné do laboratoře zaslat krev okamžitě, je výhodné zaslání izolovaného séra.

(indikace: při podezření na infekci vnitřních orgánů)

 

SKLIVEC

množství: 20 µl neředěného materiálu.

(indikace: při podezření na infekci oka)

 

MOZKOMÍŠNÍ MOK

množství: 200 µl materiálu.

(indikace: při podezření na infekci CNS)

 

STOLICE

3 vzorky velikosti vlašského oříšku odebrané obden pokud pacient nemá akutní obtíže; v případě akutních obtíží nutno dopravit vzorek do laboratoře co nejdříve - do 2 hodin; vzorky získané výtěrem vatovým tampónem nejsou k parazitologickému vyšetření vhodné.

(indikace: střevní schistosomóza, strongyloidóza)

Kontrolní vyšetření: možný sběr vzorků v uvedeném intervalu a jejich dopravení do laboratoře v den získání materiálu z poslední defekace.

Uschovávání materiálu: po celou dobu se materiál uschovává v chladném (nesmí zmrznout) prostředí. Kultivační metody k průkazu helmintů se nepoužívají.

 

MOČ

poslední kapky odebrané během posledních 24 hodin - nejlépe po pohybu (stačí po chůzi), případně ranní moč; dopravujeme co nejdříve do laboratoře

(indikace: močová schistosomóza)

 

BIOPTICKÉ VZORKY

Vzorky se odebírají přímo z patologických lézí a následně

a)uskladněny ve fyziologickém roztoku a okamžitě dopraveny do laboratoře;

b)pro molekulárně biologické vyšetření fixovat pouze v alkoholu

BARVENÍ VZORKŮ:

V případě zpracování vzorků přímo na patologickém pracovišti, optimální je barvení Harrisovým hematoxylinem a PAS. V případě nejasností je možné do laboratoře zaslat již hotové histologické vzorky ke konzultaci.

INDIKACE VYŠETŘENÍ ORGÁNOVÝCH BIOPSIÍCH: při podezření na schistosomózu střevní i močovou, strongyloidózu, onchocerkózu; pro diagnostiku cystické a alveolární hydatidózy, případně i cysticerkózy mají tyto metody svá omezení a neprovádíme je před získáním výsledků z ostatních typů vyšetření (zobrazovací metody, sérologie).

 

KREVNÍ NÁTĚRY

MATERIÁL: periferní krev

ZPŮSOB ODBĚRU: kapky krve odebrané během jednoho dne v 6-ti hodinových intervalech se přikládají na dobře odmaštěná mikroskopická skla a následně se zhotoví tenký nátěr a tlustá kapku

(indikace: filariózy - wuchererióza, brugióza, loaóza, mansonelóza)

počet zobrazení: 25267 poslední aktualizace: rpato, 12.01.2024
Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.